Zabytkowe kopalnie

Możliwość komentowania Zabytkowe kopalnie została wyłączona

W Polsce istnieje kilka zabytkowych kopalni, z których każda jest inna. Do najważniejszych i najpopularniejszych z nich należą kopalnia soli w Bochni, kopalnia soli w Wieliczce, Krzemionki, zabytkowa kopalnia Ignacy, Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku, jak również kopalnia ropy naftowej w Bóbrce oraz Skansen Górniczy Królowa Luiza. Wiele osób z pewnością miało kiedyś okazję zwiedzenia kopalni soli w Bochni czy w Wieliczce, ponieważ są to miejsca bardzo często odwiedzane przez turystów. O reszcie wyżej wymienionych kopalni niektórzy mogli nie słyszeć, tak więc należy w tym miejscu nieco przybliżyć charakter tych kopalń. W Krzemionce znajduje się cały zespół kopalń, gdzie wydobywany był krzemień pasiasty, a pochodzą one z ok. 3900-1600 roku p.n.e. Z kolei kopalnia Ignacy, znajdująca się w Rybniku, zajmowała się wydobywaniem węgla kamiennego. W Złotym Stoku zajmowano się wydobywaniem złota i arsenu, a Królowa Luiza, znajdująca się w Zabrzu, jest dawną kopalnią węgla kamiennego.