Rodzaje reklamy mylnej

Możliwość komentowania Rodzaje reklamy mylnej została wyłączona

W dzisiejszych czasach na każdym kroku możemy spotkać reklamy, których zadaniem jest wprowadzenie w błąd odbiorcy. Zanotowano już wiele przypadków ludzi, którzy niestety ulegli tego rodzaju reklamom. Należy pamiętać, żeby nie uśpić swojej czujności. Jednak jednym z celów takich reklam jest właśnie zmniejszenie naszej czujności. Dla przykładu reklamy kłamliwe stwarzają emocje oraz odczucia, które nie są prawdziwe oraz w najmniejszym stopniu nie dotyczą reklamowanego produktu lub usługi. Ponadto tego rodzaju reklamy zawierają nierzetelne informacje. Kolejnym przykładem mylnych reklam jest odmiana oszukańcza. Już sama nazwa wskazuje, na jakiej zasadzie działa mechanizm tej reklamy. Tego rodzaju przekaz medialny stwarza mylne pozory. Zrozumienie tego rodzaju reklamy nie musi być jednoznaczne. Wielu ludzi może różnie interpretować tego rodzaju reklamę. Kolejnym rodzajem jest reklama przesadna. Z kolei ten rodzaj reklamy zbytnio zachwala prezentowany produkt. Niestety ten rodzaj reklamy jest bardzo często stosowany przez agencje reklamowe na całym świecie.