Kopalnie uranu

Możliwość komentowania Kopalnie uranu została wyłączona

Miejscem w Polsce, gdzie dostępny jest uran, jest Kletno w województwie dolnośląskim, nosząca kryptonim Kopaliny. Była to tajna radziecka kopalnia uranu działająca w latach 50 XX wieku. W 2002 roku otwarto tam podziemną trasę turystyczną, w tzw. Sztolni Fluorytowej. Trasa ta prowadzi przez niewielką część jednego z najwyższych poziomów kopalni, gdzie były przeprowadzane wyłącznie prace o charakterze poszukiwawczym. Wlot tej sztolni jest na wysokości 773 m n.p.m. Niestety, nie zostały tu znalezione rudy uranowe, jednakże zamiast tego odkryto, po przebiciu się przez kolejne warstwy, że znajdują się tam inne niezwykle ciekawe minerały. Turyści oprowadzani są przez przewodnika, od którego mogą dowiedzieć się m.in. o historii górnictwa, o geologii oraz zasadach, jakie obowiązują przy budowie korytarzy pod ziemią. Trasa zwiedzania ma ok. 200 metrów. Trasa turystyczna jest otwarta od lutego do listopada. Jeśli niektórzy mają obawy, nie ma ku nim podstaw, ponieważ sztolnia jest w pełni bezpieczna i nie znajduje się w niej promieniowanie radioaktywne.


Kopalnie soli

Możliwość komentowania Kopalnie soli została wyłączona

Kopalnia soli zajmuje się wydobywaniem złóż soli, które należą do wyrobisk głębinowych, co odróżnia je od kopalni solankowej. Do polskich kopalni soli należą Kopalnia soli „Bochnia”, Kopalnia soli Kłodawa i Kopalnia soli „Wieliczka”. Kopalnia soli „Bochnia” działała od XIII wieku do 1772 roku wchodząc w skład Żupy krakowskiej. Jest to najstarszy zakład przemysłowy w Europie. Można w niej podziwiać wiele zabytkowych urządzeń, a prawdziwym zabytkiem techniki jest mechanizm napędowy w windach, który poruszany jest przy pomocy pracy silnika parowego. Z kolei Kopalnia soli Kłodawa jest największą czynną kopalnią soli kamiennej w Polsce, gdzie obecnie trwają prace dotyczące utworzenie na terenie kopalni uzdrowiska. Jeśli natomiast chodzi o Kopalnię soli w Wieliczce, jest ona najbardziej znaną kopalnią w Polsce. Obecnie jest to kopalnia służąca wyłącznie celom turystycznym, gdyż swoją działalność zakończyła w 1772 roku, działając od XIII wieku. Podziemna Trasa Turystyczna Kopalni w Wieliczce posiada 20 komór znajdujących się na głębokościach od 64 do 135 metrów.


Kopalnie na Śląsku

Możliwość komentowania Kopalnie na Śląsku została wyłączona

W naszym kraju rejonem, który jest szczególnie związany z górnictwem jest oczywiście Śląsk. To właśnie tutaj znajduje się najwięcej kopalni, które śmiało można nazwać naszym narodowym skarbem. Wydobywa się w nich wiele najróżniejszych surowców, które stanowią mocny składnik polskiej gospodarki. Warto zastanowić się, które okręgi są najważniejsze dla polskiego górnictwa. Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym, w którym oczywiście wydobywa się miedź. Jeśli zaś chodzi o węgiel kamienny, to trzeba pamiętać o Zagłębiu Noworudzkim oraz Zagłębiu Wałbrzyskim. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym również znajdują się liczne kopalnie węgla kamiennego. Należy dodać, że wszyscy zainteresowani przemysłem wydobywczym znajdą interesujące informacje w internecie. Warto zapoznać z nimi również nasze dzieci, które dzięki temu docenią wartość naszego kraju. Trzeba nadmienić, że wiedza na ten temat jest przekazywana naszym pociechom między innymi na lekcjach geografii.


Kopalnie miedzi

Możliwość komentowania Kopalnie miedzi została wyłączona

Kopalnie miedzi, a w zasadzie KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych spółek skarbu państwa w Polsce, a zarazem jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Głównymi produktami są miedź rafinowana, wlewki okrągłe, srebro rafinowane czy walcówka miedziana, używana do wyrobu drutów i kabli. KGHM swoją działalnością obejmuje głównie teren Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, znajdującego się w Lublinie. w 1959 roku powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, zajmujący się wydobyciami oraz przetwarzaniem miedzi wydobywanej z dostępnych złóż. Wówczas powstały również dwie kopalnie meidzi znajdujące się w Sudetach, gdzie dostępne było stare zagłębie miedzionośne . Kopalnie to „Lena” i „Konrad”, obie zamknięte. W skład Polskiej Miedzi wchodzą takie kopalnie i huty, jak Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, która powstała poprzez połączenie ZG Polkowice i ZG Sieroszowice, Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Lublin”, Huta Miedzi „Cedynia”, Huta Miedzi „Głogów”, a także Huta Miedzi „Legnica”.


Kopalnia Wujek

Możliwość komentowania Kopalnia Wujek została wyłączona

Najbardziej znana w naszym kraju jest Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek, która znajduje się w Katowicach. Należy nadmienić, że niestety, kojarzy się ona przede wszystkim z tragicznymi wydarzeniami. Warto poświęcić nieco czasu, na zapoznanie się jej historią. Kopalnia wydobyła swoje pierwsze złoża już w 1900 roku. Swoją nazwę otrzymała dwadzieścia dwa lata później. Z czasem pracowało w niej coraz więcej górników. Przez następne lata co jakiś czas przechodziła liczne wzloty i upadki. W czasach PRL-u zaczęła w niej działać Solidarność, z którą sympatyzowało większość robotników. Strajkujący zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko stanowi wojennemu, co miało konsekwencje w brutalnej pacyfikacji ze strony władz. W wyniku tych wydarzeń śmierć poniosło dziewięciu górników. Niestety, nie było to jedyne tragiczne wydarzenie związane z Kopalnią Wujek. W 2009 roku doszło tutaj do wybuchu metanu, który okazał się śmiertelny dla dwudziestu górników. Ponadto, wielu pracowników kopalni zostało również rannych.


Katastrofy górnicze

Możliwość komentowania Katastrofy górnicze została wyłączona

Każdy zawód pociąga za sobą pewne ryzyko, chociaż istnieją zawody mniejszego i większego ryzyka. Osoby wykonujące je z pewnością liczą się z tym, że pewnego dnia podczas pracy może wydarzyć się jakiś wypadek czy inne nieszczęście. Jednym z takich zawodów jest zawód górnika. Mimo, iż górnicy są niezbędni przy wydobywaniu wielu surowców, bardzo często słyszy się o katastrofach podziemnych o różnym nasileniu. Katastrofy z ostatnich kilku lat pokazują, że są one bardzo niebezpieczne. W 2007 roku w polskich kopalniach śmierć poniosło 15 górników, a zanotowanych zostało ponad 2500 wypadków, z których 18 były ciężkie. Z kolei 2008 rok to śmierć 22 górników, a 20 innych odniosło wówczas poważne obrażenia. W lipcu zginęło 15 osób, a w tym samym roku, a w zasadzie do jego połowy, zdarzyło się aż 1696 wypadków, a najwięcej z nich, bo aż 1355 były wypadkami w kopalniach węgla kamiennego. Wyższy Urząd Górniczy posiada dane, które mówią, że większość wypadków wynika z błędów popełnianych przez ludzi, a powstają one głównie w trakcie transportu lub obsługi maszyn oraz innych urządzeń.


Zabytkowe kopalnie

Możliwość komentowania Zabytkowe kopalnie została wyłączona

W Polsce istnieje kilka zabytkowych kopalni, z których każda jest inna. Do najważniejszych i najpopularniejszych z nich należą kopalnia soli w Bochni, kopalnia soli w Wieliczce, Krzemionki, zabytkowa kopalnia Ignacy, Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku, jak również kopalnia ropy naftowej w Bóbrce oraz Skansen Górniczy Królowa Luiza. Wiele osób z pewnością miało kiedyś okazję zwiedzenia kopalni soli w Bochni czy w Wieliczce, ponieważ są to miejsca bardzo często odwiedzane przez turystów. O reszcie wyżej wymienionych kopalni niektórzy mogli nie słyszeć, tak więc należy w tym miejscu nieco przybliżyć charakter tych kopalń. W Krzemionce znajduje się cały zespół kopalń, gdzie wydobywany był krzemień pasiasty, a pochodzą one z ok. 3900-1600 roku p.n.e. Z kolei kopalnia Ignacy, znajdująca się w Rybniku, zajmowała się wydobywaniem węgla kamiennego. W Złotym Stoku zajmowano się wydobywaniem złota i arsenu, a Królowa Luiza, znajdująca się w Zabrzu, jest dawną kopalnią węgla kamiennego.


Badanie zagrożenia

Możliwość komentowania Badanie zagrożenia została wyłączona

W Polsce naukowcy bezustannie pracują nad tym, aby zawód górnika stał się bardziej bezpieczny. W tym celu opracowują między innymi nowe metody sprawdzające bezpośredni stan zagrożenia sejsmicznego. Trzeba przyznać, że w górnictwie jest to kluczowa kwestia. Należy dodać, że Polacy mają naprawdę wiele osiągnięć w tej dziedzinie. Warto poczytać na ten temat w internecie, w którym znajdziemy szczegółowy wykaz naszych narodowych sukcesów. Dzięki działalności naukowców, zagrożenie tąpnięciem zostaje sprowadzone do minimum, przez co praca górnika staje się bardziej bezpieczna. Oczywiście, przy opracowywaniu nowych patentów, należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników. Rejestracja energii sejsmoakustycznej wymaga użycia specjalistycznych urządzeń, które pomogą ustalić stopień zagrożenia. Niejednokrotnie górnicy bezpośrednio zawdzięczają im swoje życie. Warto wspomnieć, że tego typu projekty często są dofinansowane przez Unię Europejską, co znacznie zwiększa pole działania polskich naukowców.


Strona 9 z 9« Pierwsza...56789