Media

Możliwość komentowania Media została wyłączona

Media są uznawane jako środek masowego przekazu. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się o wielu wydarzeniach z całego świata. Media obejmują szeroki zakres swojego działania. Mowa tutaj oczywiście o radiu, prasie, telewizji oraz o Internecie. Za środki masowego przekazu mogą być uznawane nawet plakaty, bilbordy, książki oraz reklamy. Wszystkie wyżej wymienione środki należą do bardzo szerokiej oraz rozległej kultury masowej. Pierwszymi środkami medialnymi były gazety, które powstały już w czwartym wieku w Chinach. Pierwszy środek medialny został wydany przez chiński dwór cesarski. Oczywiście był on jedynie dostępny dla bardzo wąskiej grupy ludzi. Z biegiem czasu powstawały nowe środki masowego przekazu. Już w siódmym wieku powstała pierwsza gazeta, która była masowo drukowana oraz ogólnodostępna. Tego rodzaju środek masowego przekazu był produkowany w Pekinie. Kolejne środki masowego przekazu, jakimi były gazety powstały na przełomie szesnastym oraz siedemnastym wieku. Wydawane były w Europie oraz na innych kontynentach całego świata. Gazety były zalążkiem mediów. W późniejszym czasie zostały jednak wyparte przez radio, telewizję oraz Internet. Jednak nie znaczy to, że gazety nie są drukowane do dzisiaj. Wręcz przeciwnie.