Logo i wizualizacja

Możliwość komentowania Logo i wizualizacja została wyłączona

Przedsiębiorcy nie powinni mieć wątpliwości, czy warto skorzystać z usług profesjonalistów (np. firm poligraficznych), żeby stworzyć przy ich pomocy logo, czy wszelkie wizualne elementy charakterystyczne dla firmy (np. papeteria biurowa). Elementy graficzne pracują dla firmy i komunikują jej przekaz na zewnątrz, umożliwiają identyfikację i jeżeli są wykonane we właściwy sposób zwiększają rozpoznawalność danej marki, czy samych produktów i usług. Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej firmy powinny być spójne – dlatego lepiej świadomie planować i koordynować wszelkie działania w tej sferze i unikać sytuacji, w której wizytówki, materiały drukowane do celów public relations, foldery, broszury, czy ulotki będą zawierała skrajnie odmienne i nie pasujące do siebie elementy graficzne, logotypy, itp. Należy świadomie wybrać kolorystykę firmową, czy typografie firmowe, a więc zestaw czcionek, które będą używane w materiałach firmy. Oczywiście, przy projektowaniu niezbędna jest świadomość efektów jakie wywołują u odbiorców pewne określone rozwiązania graficzne, czy kolory (ich symbolika jest powiązana z okręconymi emocjami odbiorcy) – to wszystko musi być dopasowane do profilu firmy, jej celów, wizerunku jaki chce posiadać. Te wszystkie czynniki muszą być uwzględnione na etapie projektowania, jeszcze przed nawiązaniem współpracy z firmą poligraficzną.