Korzyści i zagrożenia

Możliwość komentowania Korzyści i zagrożenia została wyłączona
Korzyści i zagrożenia

W przypadku reklamy możemy wyróżnić korzyści jak i zagrożenia, które wynikają z błędnych przekazów reklamowych. Do korzyści reklamowych na pewno należą dobre poinformowanie oraz przedstawienie produktu. Ponadto reklamy są świetnym zastrzykiem pieniędzy dla mediów oraz organizowanych imprez. W tego rodzaju miejscach aż roi się od ilości umieszczanych bannerów reklamowych oraz bilbordów. W przypadku mediów, reklamy pojawiające się w telewizji lub te, które są przedstawiane w radiu nie należą do najtańszych. Ponadto reklamy mają ogromny wpływ na społeczeństwo. To akurat cecha może być odbierana jako pozytywna lub negatywna. Do głównych zagrożeń, wynikających z pojawiania się poszczególnych reklam są wprowadzanie w błąd konsumentów poprzez podawanie nieprawdziwych informacji lub zatajanie niekorzystnych. Ponadto reklamy mogą manipulować duża grupą społeczeństwa. Oprócz tego brak rzetelnych reklam może wywołać obojętność wśród odbiorców, co może mieć fatalne skutki w naszym życiu codziennym.