Katastrofy górnicze

Możliwość komentowania Katastrofy górnicze została wyłączona

Każdy zawód pociąga za sobą pewne ryzyko, chociaż istnieją zawody mniejszego i większego ryzyka. Osoby wykonujące je z pewnością liczą się z tym, że pewnego dnia podczas pracy może wydarzyć się jakiś wypadek czy inne nieszczęście. Jednym z takich zawodów jest zawód górnika. Mimo, iż górnicy są niezbędni przy wydobywaniu wielu surowców, bardzo często słyszy się o katastrofach podziemnych o różnym nasileniu. Katastrofy z ostatnich kilku lat pokazują, że są one bardzo niebezpieczne. W 2007 roku w polskich kopalniach śmierć poniosło 15 górników, a zanotowanych zostało ponad 2500 wypadków, z których 18 były ciężkie. Z kolei 2008 rok to śmierć 22 górników, a 20 innych odniosło wówczas poważne obrażenia. W lipcu zginęło 15 osób, a w tym samym roku, a w zasadzie do jego połowy, zdarzyło się aż 1696 wypadków, a najwięcej z nich, bo aż 1355 były wypadkami w kopalniach węgla kamiennego. Wyższy Urząd Górniczy posiada dane, które mówią, że większość wypadków wynika z błędów popełnianych przez ludzi, a powstają one głównie w trakcie transportu lub obsługi maszyn oraz innych urządzeń.