Kopalnie uranu

Możliwość komentowania Kopalnie uranu została wyłączona

Miejscem w Polsce, gdzie dostępny jest uran, jest Kletno w województwie dolnośląskim, nosząca kryptonim Kopaliny. Była to tajna radziecka kopalnia uranu działająca w latach 50 XX wieku. W 2002 roku otwarto tam podziemną trasę turystyczną, w tzw. Sztolni Fluorytowej. Trasa ta prowadzi przez niewielką część jednego z najwyższych poziomów kopalni, gdzie były przeprowadzane wyłącznie prace o charakterze poszukiwawczym. Wlot tej sztolni jest na wysokości 773 m n.p.m. Niestety, nie zostały tu znalezione rudy uranowe, jednakże zamiast tego odkryto, po przebiciu się przez kolejne warstwy, że znajdują się tam inne niezwykle ciekawe minerały. Turyści oprowadzani są przez przewodnika, od którego mogą dowiedzieć się m.in. o historii górnictwa, o geologii oraz zasadach, jakie obowiązują przy budowie korytarzy pod ziemią. Trasa zwiedzania ma ok. 200 metrów. Trasa turystyczna jest otwarta od lutego do listopada. Jeśli niektórzy mają obawy, nie ma ku nim podstaw, ponieważ sztolnia jest w pełni bezpieczna i nie znajduje się w niej promieniowanie radioaktywne.


Kopalnie miedzi

Możliwość komentowania Kopalnie miedzi została wyłączona

Kopalnie miedzi, a w zasadzie KGHM Polska Miedź S.A. jest jedną z największych spółek skarbu państwa w Polsce, a zarazem jednym z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie. Głównymi produktami są miedź rafinowana, wlewki okrągłe, srebro rafinowane czy walcówka miedziana, używana do wyrobu drutów i kabli. KGHM swoją działalnością obejmuje głównie teren Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, znajdującego się w Lublinie. w 1959 roku powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, zajmujący się wydobyciami oraz przetwarzaniem miedzi wydobywanej z dostępnych złóż. Wówczas powstały również dwie kopalnie meidzi znajdujące się w Sudetach, gdzie dostępne było stare zagłębie miedzionośne . Kopalnie to „Lena” i „Konrad”, obie zamknięte. W skład Polskiej Miedzi wchodzą takie kopalnie i huty, jak Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”, która powstała poprzez połączenie ZG Polkowice i ZG Sieroszowice, Zakłady Górnicze „Rudna”, Zakłady Górnicze „Lublin”, Huta Miedzi „Cedynia”, Huta Miedzi „Głogów”, a także Huta Miedzi „Legnica”.


Zabytkowe kopalnie

Możliwość komentowania Zabytkowe kopalnie została wyłączona

W Polsce istnieje kilka zabytkowych kopalni, z których każda jest inna. Do najważniejszych i najpopularniejszych z nich należą kopalnia soli w Bochni, kopalnia soli w Wieliczce, Krzemionki, zabytkowa kopalnia Ignacy, Muzeum Górnictwa i Hutnictwa Złota w Złotym Stoku, jak również kopalnia ropy naftowej w Bóbrce oraz Skansen Górniczy Królowa Luiza. Wiele osób z pewnością miało kiedyś okazję zwiedzenia kopalni soli w Bochni czy w Wieliczce, ponieważ są to miejsca bardzo często odwiedzane przez turystów. O reszcie wyżej wymienionych kopalni niektórzy mogli nie słyszeć, tak więc należy w tym miejscu nieco przybliżyć charakter tych kopalń. W Krzemionce znajduje się cały zespół kopalń, gdzie wydobywany był krzemień pasiasty, a pochodzą one z ok. 3900-1600 roku p.n.e. Z kolei kopalnia Ignacy, znajdująca się w Rybniku, zajmowała się wydobywaniem węgla kamiennego. W Złotym Stoku zajmowano się wydobywaniem złota i arsenu, a Królowa Luiza, znajdująca się w Zabrzu, jest dawną kopalnią węgla kamiennego.


Strona 4 z 41234